Teisen ungdomsskole ligger i bydel Alna i Oslo. Prosjektet tar sikte på å skape omgivelser som tilrettelegger for en aktiv skolehverdag og har både planlagt aktvitetsbånd som strekker seg over plassen og bane for sandvolleyball. Det er tilrettelagt for møteplasser og sittegrupper i de grønne områdene, og det er bevart flere verdifulle trær. De grønne og grå områdene flettes inn i hverandre for å skape myke overganger og spiller videre på eksisterende elementer i skolegården.

Sted

Bydel Alna, Oslo

Byggherre

Undervisningsbygg Oslo KF

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Halvdan Rosted, Mona Kramer Wendelborg

Omfang/ kostnad

70 000,-

Status

Regulering