Populære Teknisk museum runder 100 år i 2014 og ønsket innspill for å bli mer synlige fra Kjelsåsveien og å utforske mulighetene for utendørsutstillinger.

I vår kjappe mulighetsstudie har vi forsterket gang- og kjøreadkomsten, lagt til rette for en sammenhengende utstillingsmulighet langs inngangen og en samlingsplass foran hovedinngangen.

På samlingsplassen har vi designet grønne kuber på 2 x 2 meter av klippet barlind, med mulighet for utstillingsvegger som kan plasseres mellom og direkte på ulike sider av barlindkubene.   Dette gir et spennende labyrintisk rom med mange utstillingsvegger.

Bunnrammen for hver enkelt kube lyssettes på en slik måte at kuben vil fremstå som svevende på kveldstid og mørke vinterdager.

Videre foreslo vi to glassoverbygde arealer foran hovedinngangen og opprusting av representasjonsområde mot elva.

Sted

Kjelsås, Oslo

Byggherre

Teknisk Museum

Status

Ideskisse