Skogen er trukket frem for å danne skille mellom barne- og ungdomsskolen, og en botanisk samling norske trær er plantet både til undervisningsbruk og som miljøskapende element på lekeflatene.

Tonstad skole er en eksisterende barne- og ungdomsskole i Sirdal kommune, der uteområder og bygningskropp ble rehabilitert samtidig (2010). De daværende kvalitetene i skolegården – et mindre skogsområde, enkelte solitære klatretrær og akebakke – er beholdt og komplettert med to større flater for lek og ballspill. En flate for barneskolen og en flate for ungdomsskolen.

For å skape en overgang og litt avstand mellom barne- og ungdomsskoletrinnet er skogen trukket helt inn mot gavlveggen på skolebygget. En dobbelt klatrepyramide troner i utkanten av skogen og er et møtested for de ulike alderstrinnene.

Lekeapparatene ellers er plassert i ytterkant av aktivitetsflatene, og bidrar til en roligere sone utenfor klasserommene.

En botanisk samling av viktige norske tresorter legger opp til bruk av uteområdene også i undervisningen, og ulike ballbaner kobler skoleanlegget til den nærliggende idrettsparken.

Sted

Tonstad i Sirdal kommune

Byggherre

Sirdal kommune v/ Steinar Haugen

Arkitekt

Filter Arkitekter

Omfang/ kostnad

10 mill kr, eks. mva

Status

Ferdigstilt august 2011