Prosjekter / Næring og institusjoner / Tromsø politihus

Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten

Tromsø politihus

Kaipromenade og adkomst

Det er bygget nytt politihus i Tromsø. 
I forbindelse med utviklingen av prosjektet inngår prosjektering av almenningen nord for tomta, strandpromenaden i øst og eget parkeringsanlegg for besøkende i sør.

Bygget tilslutter seg landskapet med et ’fotavtrykk’ i betong. Mot almenningen benyttes det 2m brede betongdekket som en gangforbindelse ned til strandpromenaden og mot sør som gangforbindelse mot besøksparkeringen.  Alle utkjøringer fra bygget markeres med en nedsenk i avsluttende kant på gangarealet.

Almenningen som både skal ha funksjon som gang- og oppholdsareal, samt som parkeringsanlegg ved særlige anledninger, etableres med faste dekker i kombinasjon med mer permeable dekker. 

Almenningen ble nyttes til opphold, og det er sonen i nord som har de beste lysforholdene. For å dempe vind og samtidig skape et stemningsfullt miljø skal det plantes trær i belegget. Ved etablering av planter langs sjø og hav må man ta saltdrevet fra havet med i beregningen. Dette innebærer at plantene som nyttes skal være kjent for å være salttolerante.

For å skape årstidsvariasjon og skulpturell effekt i plantingene i almenningen ønsket vi å bruke lerk som gjennomgående tre. 

Sted

Tromsø

Byggherre

Statsbygg Nord

Omfang/ kostnad

6 daa / 4 mill

Status

Ferdig våren 2016