Omgitt av vakker norsk natur, høye fjell og dype daler tilrettelegges det nå for en rasteplass i Espenes. I regi av Statens Vegvesen er nasjonale turistveger et prosjekt som skal gjøre norge mer attraktivt som reisemål og styrke både bosetting og næringsliv i distriktene. I vår utforming av stedet ønsket vi et tydelig grep som henvendte seg bort fra vegen og ut mot det langstrakte naturlandskapet. Løsningen ble en sirkulær form som binder sammen veien og plassen og griper tak i den store aluminiumskonstruksjonen planlagt på stedet. Dersom du klarer løsrive blikket fra utsikten vil du også legge merke til granittbelegget i radiært mønster som flyter sømløst over hele området.

Sted

Hardanger, Espenes

Byggherre

Statens Vegvesen Nasjonale Turistveger

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Kjersti V. Håbjørg

Arkitekt

Code: arkitektur as