bar bakke har sett på alternativer for turvei langs utbyggingsfeltet B3. Vår løsning leder deg mellom frodig kantvegetasjon og stille vann, der store trær lener seg ut over innsjøen og speiler seg i overflaten. Strekningen er på 150 meter der dårlige grunnforhold og verdifull kantvegetasjon har ført til at vi foreslår en løsning som i hovedsak ligger som flytebrygge.

Sted

Kolbotnvannet, Lillebukta, Kolbotn

Byggherre

Bonum prosjekt

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Knut Hallgeir Wiik og Mona Øverby

Omfang/ kostnad

70.000,-

Status

Ideskisse