Splitter nye og gedigne Gystadmarka idrettspark i Ullensaker har også satt av plass til øvelser som ikke er på OL-programmet – ennå i alle fall. Bar bakke har utformet området rundt skateparken.

Skateparker ligger gjerne senket ned i terrenget, som et basseng, men høyt grunnvannsnivå setter en stopper for «normalmetoden» på Gystadmarka. I stedet blir det foretatt en beskjeden utgraving, hvor overskuddsmassene brukes til å forme voller rundt selve skateanlegget og gir inntrykk av en klassisk nedsenket park.

Forhøyningene fungerer også dels som «tribuner», dels skjermende, men likevel med en viss åpenhet av hensyn til sol og trygghet/hærverk. Regnvannet i skateanlegget ledes via sluk til et fordrøyningsbasseng, som vil ha et vannspeil i våte perioder.

Og for all del, skatere kan ikke ankomme skatende til parken (det skulle tatt seg ut).  Av hensyn til gående er adkomstvei derfor anlagt i grus.

Anlegget blir en street-skatepark for alle mestringsnivåer. Samarbeidet med Skatelogic/Fridtjof Krogvold har gitt bar bakke unik forståelse av skatingens logikk og utforming av skateparker.

Sted

Jessheim, Ullensaker

Byggherre

Ullensaker kommune

Status

Regulering