Ullerud Helsebygg er et moderne sykehjem i massivtre. Det nye uterommet preges av integrert kunst, møblering i tre og frodig beplantning som gir både beboere, pårørende og ansatte "...noe å snakke om". Uteområdet oppleves som åpent og innbydende, og er til glede å betrakte innefra like mye som ved å bevege seg rundt i uterommet. Prosjektet er ferdig bygget og hadde offisiell åpning september 2017.

Sted

Ullerud i Drøbak, Frogn

Byggherre

Frogn kommune

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Mona K Wendelborg, Andrea H Jenssen, Evi Ntini

Omfang/ kostnad

5 mill

Status

Ferdigstilt