Noen oppdrag har færre kreative designmessige utfordringer, men stiller krav til et våkent øye for hva som virker og hva som må fikses  – som rehabiliteringsoppdraget Urtehagen på Grønland.

Indre Grønland har få parker. Men de har Urtehagen, som ligger som en forlengelse av Urtegata opp mot Motzfeltsgate på tjukkeste Oslo øst.

Parken fikk sitt nåværende uttrykk på åttitallet med stein fra kraftverksutbygginga på Rjukan og pent slitt brostein fra Oslos bygater. I forlengelsen av Urtegata ble det plantet lind i to rekker. På nedre nivå ble det etablert ballområde og et større basseng.

30 år senere var parken moden for opprusting. Bassenget var avstengt, enkelte trær gått ut, deler av trapp- og muranlegget var i ferd med å gli ut og belegget i oppløsning.

Konkurransen for utsmykning av parken ble vunnet av Marit Wikander. I forbindelse med utplassering av skulpturen hennes skulle parken opprustes og bassenget rehabiliteres. Skadet stein ble skiftet, nytt dekke der asfalten var smuldret opp, døde trær fjernet, nye plantet etc.

bar bakke prosjektledet oppgaven, og løste den sammen med et team av konsulenter.

Ansvarlig Prosjektleder og landskapsarkitekt

Sted

Gamlebyen, Oslo

Byggherre

Bydel Gamle Oslo

Omfang/ kostnad

3.000.000 eks mva

Status

Ferdigstilt i 2008