Det er lite igjen av ideene vi vant konkurransen om Ringneskvartalet på, men like fullt har jobben som startet i 2006 og blir ferdig 2015 vært krevende og omfattende.

Sammenlignet med bebyggelsesstrukturen i området rundt utgjør Gamle Ringnes bryggeri nærmest fire fulle kvartaler. Ved oppstart ble det utarbeidet planer både for kulturpark og vannsystemer i dagen, men da virkeligheten satte inn ble anlegget sterkt redusert.

Her noen av utfordringene

  • Kommunen sikret seg offentlig ferdsel gjennom gårdsrommet, med krav til bredder og stigningsgrad
  • Adkomst for brannbiler, i alle deler av anlegget, har gitt sterke føringer for løsningsalternativene
  • Lokal overvannshåndtering  på tomt hvor kjeller på 3 etasjer går under grunnvannsnivå

Til tross for dette, etter noen barske vintre og treig oppstart er endelig buskfeltene i god vekst. Fontenen i plasstøpt betong er fremdeles virksom og hovedplenen endelig grønn. Det blåste så sterk økonomisk innsparingsvind at alle bølgene på plenen ble borte, med unntak av én, som til gjengjeld har fått kvartalets eneste tre, en lind, som har blitt mer solitært enn det – og landskapsarkitektene – ante ved prosjektstart. Men linden ser ut til å trives!

Vi krysser fingrene for fortsatt vekst og at beboerne ikke beskjærer syrinen for hardt – for da mister de blomstringa.

Sted

Sagene, Oslo

Byggherre

Ringnes Park DA

Omfang/ kostnad

8 mill.

Status

Bygget