Rett nok med jernbanen i bro like ved, men like fullt idylliske kvaliteter langs Sandvikselva, noe vi har understreket og utnyttet i våre -skisser og ideutkast til utvikling av eiendommen.

Huset leies ut til restaurant og næringsvirksomhet. Byggets eiere ønsket en ideskisse for utviklingen av arealene ut mot elva.

Gangveien langs elva i slynger seg også forbi og delvis gjennom uteområdene til Willy Greiners vei 22. For å markere uteserveringen har vi foreslått å trekke et tredekke helt ut til og ned langs elvebredden. Dermed kan det møbleres både oppe på «indre brygge», og nede ved elva. Trappen vender flott mot vest og gir deilig opphold med en skummende halvliter i ettermiddags- og kveldstimene.

Mot jernbanebroa i sør har vi foreslått en brosteinssti med blomstrende kirsebær, med et bunndekke av en lav skyggetålende staude, f.eks. gravmyrt.

Ansvarlig: Landskapsarkitket

Sted

Sandvika, Bærum

Byggherre

Privat

Status

Ideskisse